Max sprzedaży
SALES NAVIGATOR

Jak to się dzieje, że dobry produkt źle się sprzedaje? Dlaczego ktoś z zewnątrz potrafi lepiej zdiagnozować problem i zaradzić sytuacji.

Czy dobry produkt może się źle sprzedawać? Niestety dzieje się tak nader często. Dlaczego kompetentne i zaangażowane osoby, znające doskonale rynek i produkt nie mogą wyeliminować przyczyn niepowodzeń rynkowych? Bo tkwią w procesie. Niejednokrotnie konieczne jest wyjście poza system, spojrzenie z boku. Zaskakujące jest jak szybko udaje nam się zidentyfikować główne problemy już podczas pierwszej rozmowy z klientem.

 • analizujemy produkt i sytuację w organizacji
 • analizujemy rynek
 • analizujemy klientów i możliwości dodatkowych rynków
 • budujemy wielopoziomowy program skutecznego dotarcia
 • konsekwentna komunikacja przynosi efekty
LAUNCH BOX

 
 

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Chodzi o to, żeby pierwszy kontakt powodował ciekawość, ekscytację entuzjazm… musi być chemia z rynkiem:)

Wprowadzenie nowego produktu lub marki na rynek wymaga precyzyjnie zaprojektowanych działań skierowanych zarówno do partnerów zewnętrznych, klientów ostatecznych, jak również do wnętrza organizacji. O ile korekty w komunikacji zewnętrznej można wprowadzić, o tyle entuzjazm w zespole z każdą próbą trudniej wzbudzić. A entuzjazm – zwłaszcza w siłach sprzedaży – jest bardzo ważny!

 • klient i potrzeba
 • marka a produkt
 • skuteczny komunikat
 • konsultacje z siłami sprzedaży
 • kanały komunikacji
 • wsparcie kontaktu
 • precyzyjny program
 • szkolenia w razie potrzeby
 • coaching motywacji
 • konsekwentna implementacja
CATEGORY MANAGEMENT

 

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Chodzi o to, żeby pierwszy kontakt powodował ciekawość, ekscytację entuzjazm… musi być chemia z rynkiem:)

Wprowadzenie nowego produktu lub marki na rynek wymaga precyzyjnie zaprojektowanych działań skierowanych zarówno do partnerów zewnętrznych, klientów ostatecznych, jak również do wnętrza organizacji. O ile korekty w komunikacji zewnętrznej można wprowadzić, o tyle entuzjazm w zespole z każdą próbą trudniej wzbudzić. A entuzjazm – zwłaszcza w siłach sprzedaży – jest bardzo ważny!

 • klient i potrzeba
 • marka a produkt
 • skuteczny komunikat
 • konsultacje z siłami sprzedaży
 • kanały komunikacji
 • wsparcie kontaktu
 • precyzyjny program
 • szkolenia w razie potrzeby
 • coaching motywacji
 • konsekwentna implementacja
Max firmy
BLUE BAOBAB

 
Jednym z podstawowych czynników sukcesu działów marketingu jest entuzjazm. To on buduje zaangażowanie, kreatywność i chęć do pracy.

Czasem Dział marketingu traci impet. Zaczyna pracować według schematów, które kiedyś działały. Musimy jednak pamiętać o tym, że nasze otoczenie zmienia się bardzo dynamicznie, rynek pędzi do przodu! A to oznacza, że aby działać skutecznie nasz marketing musi być na czasie – więcej – powinien czas wyprzedzać. Działania marketingowe są skuteczne wtedy, kiedy kreują rynek, kiedy zaskakują klientów. Wymaga to nie tylko wiedzy i znajomości technik marketingowych, ale również kreatywności, zaangażowania i entuzjazmu. Program Blue Baobab pozwala zbudować strategię marketingową przy zaangażowaniu całego zespołu.

Praca odbywa się podczas czterogodzinnych warsztatów, podczas których zespół wraz z moderatorami i ekspertami:

 • analizuje sytuację w firmie i sytuację rynkową
 • wyznacza cele
 • ustala dokładną mapę działania
 • stawia zadania poszczególnym członkom zespołu